dayphacheaau

Day Pha Che A Au

Home Business, Vietnam.

About dayphache

Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề với chuyên môn về lĩnh vực nghề pha chế. Dạy Pha Chế Á Âu đã có kinh nghiệm hơn 7 năm với các chuyên ngành đào tạo pha chế đồ uống khác nhau.

Thông tin liên hệ Dạy Pha Chế Á Âu:

Địa chỉ: 94 Phan Xích Long, phường 3, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (hướng dẫn chỉ đường)
SĐT: 18006148
Website: https://dayphache.edu.vn

Các kênh mạng xã hội của DPCAAu:

Twitter: https://twitter.com/dayphache
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dayphache/
Google Site: https://sites.google.com/site/dayphacheaau