lengocthanh4life

4Life English Center

Home Business, Vietnam.

Category: Admin

About lengocthanh4life

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn) - Người thực hiện sứ mệnh "Xóa mù, giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2" tại Việt Nam.
Địa chỉ 4Life English Center: 266 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng