alitavietnam

CEO

Experts, Vietnam.

Category: Trades

About Alita Finance

Alita Finance - Kết nối các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung trên toàn thế giới
Alita kết nối các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung bằng cách tối đa hóa các ưu đãi cho người dùng và tăng lợi nhuận cho các đối tác.
Các sàn giao dịch tập trung có thể trở thành đối tác của Alita bằng cách đề nghị thưởng cho người dùng của họ bằng token ALI.
Sau khi nhận được phần thưởng bằng token ALI, người dùng trao đổi tập trung giờ đây có thể tận hưởng lợi ích của người dùng DeFi bằng cách sử dụng ALI để tham gia vào nhiều hoạt động kiếm tiền trên nền tảng Alita.

Photos