dadayanchau

Authors And Writers, Vietnam.

About Dạ Dày

Dạ Dày An Châu đã được nghiên cứu tiền lâm sàng tại Đại Học Y Hà Nội cho kết quả tốt trong hỗ trợ bảo vệ thực quản, giảm tổn thương viêm loét do Trào Ngược Dạ Dày Thực Quản gây ra. Hỗ trợ giảm các triệu chứng Trào Ngược Dạ Dày Thực Quản và Viêm Dạ Dày.

Website: https://dadayanchau.com/

Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0369617500

#dadayanchau