ifundtcff

Quỹ trái phiếu FlexiCA$H (TCFF) là một trong các quỹ đầu tư

Experts, Vietnam.

About QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Quỹ trái phiếu FlexiCA$H (TCFF) là một trong các quỹ đầu tư iFund. Quỹ linh hoạt Techcom (FlexiCA$H hay TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. FlexiCA$H có mức độ rủi ro Thấp.
Website: https://ifund.com.vn/quy-trai-phieu-flexicash-tcff/
Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/QigrHZ7wYVnqzTrR8
SĐT: 1800588826
#ifund, #tcff, #quymo, #quydautu, #dautuquymo, #quydaututraiphieulinhhoat, #quyflexicash
https://www.otofun.net/members/ifundtcff.785429/#about
https://forum.umbandaeucurto.com/usuario/ifundtcff
https://git.project-hobbit.eu/ifund.com.vn
http://www.pokerinside.com/profiles/view/439190
http://onlineboxing.net/jforum/user/editDone/115725.page
https://www.crokes.com/ifundtcff/profile/