phongthuycoxua

Phong thuỷ cổ xưa là website chia sẻ kinh nghiệm về phong th

Remote or Home Worker, Vietnam.

Contact Phong thuỷ for:
  • Hà Nội  Chỉ đường: https://g.page/phongthuycoxua?share Số điện thoại: 0922635668
  • họa phúc
  • hung ắt là phong thủy không hợp. Chúng tôi giúp bạn hiểu dõ về phong thuỷ để vận dụng vào cuộc sống mang lại sức khoẻ
  • hướng khí

Category: Design

About Phong thuỷ

Phong thuỷ cổ xưa là website chia sẻ kinh nghiệm về phong thuỷ, được chọn lọc từ các nguồn tài liệu cổ xưa do các thầy phong thuỷ nổi tiếng để lại được chia sẻ miễn phí trên website https://phongthuycoxua.com , Phong thuỷ có nguồn gốc từ trung quốc cổ đại, Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Cát ắt là phong thủy hợp, hung ắt là phong thủy không hợp. Chúng tôi giúp bạn hiểu dõ về phong thuỷ để vận dụng vào cuộc sống mang lại sức khoẻ, may mắn, thành công... dựa vào dịch lý, thuyết âm dương, ngũ hành để nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa hay phúc của con người.
Địa chỉ: Số 87 đường Z175, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 12710
Chỉ đường: https://g.page/phongthuycoxua?share
Số điện thoại: 0922635668