reviewtietkiem

ReviewTietKiem

Authors And Writers, Vietnam.

About Review

Reviewtietkiem là website chuyên chia sẻ, đánh giá sản phẩm, cùng các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ các doanh nghiệp, người bán hàng, nhất là các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo... Chúng tôi hoạt động nhằm phục vụ Người Tiêu Dùng như một cộng đồng những người mua sắm thông minh.
Review Tiết Kiệm
Địa chỉ: 16 Nguyễn Sơn Hà, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0935.373.173
Email: reviewtietkiem.com@gmail.com
Website: https://reviewtietkiem.com/
MREID: kg:/m/02mz1d