vietinsoft

Công ty viết phần mềm Việt Tín. Chuyên giải pháp quản lý nhâ

Business Services, Vietnam.

About Vietin

Công ty viết phần mềm Việt Tín. Chuyên giải pháp quản lý nhân sự, Chấm công, tính lương cho nhà máy xí nghiệp.
Phần mềm chấm công kết nối máy chấm công vân tay, khuôn mặt. Đăng ký tăng ca, đăng phí phép.
Phần mềm tính lương Paradise HR được nhiều công ty dịch vụ lương, dịch vu cho thuê lao động tin dùng.
Cam kết mọi yêu cầu của quý khách đều có giải pháp trên hệ thống phần mềm Paradise HR
Website: https://phanmemtinhluong.com/
Địa chỉ: 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/Tjdnm9nHbaFxAcSD9
Điện thoại: 0942 368 979
Email: Support@phanmemtinhluong.com
#phanmemtinhluong, #phanmemchamcong, #phanmemquanlysuatan, #maychamcong, #maychamcongvantay, #maychamconggiare, #maychamcongkhuonmat